Rekrutacja uzupełniająca uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych (I Nabór)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie ogłasza rekrutację uzupełniającą na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych na kierunku studiów: Informatyka, realizowanych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lp.Kierunek studiówRok studiówPlanowana liczba studentów biorących udział w projekciePlanowany termin praktyki pilotażowej
1.InformatykaIII121 VIII 201731 X 2017 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Zał. 1 do Regulaminu) należy złożyć w Dziale Rozwoju i Promocji Uczelni (pok. 11) w terminie do 22 marca br do godz. 16. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie, nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.