Zaliczenie praktyki zawodowej dla studentów I i II roku

Zaliczenie praktyki zawodowej cz. 1 i cz. 2 odbędzie się 20 września 2022r. w sali nr 3.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany drogą e-mail.