Pracownicy Zakładu oraz inni nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku Zielarstwo

Kadra naukowa

prof. dr hab. Iwona Wawer (Kierownik)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

prof.  dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

dr hab. Katarzyna Paradowska

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Bernadetta Bienia

dr Henryk Różański

dr Dominik Wróbel 

prof. dr hab. Anna Sokół-Łętowska

dr hab. Elżbieta Sikora

dr inż. Marta Pisarek

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

dr Łukasz Wojtyczek

dr Anna Słowik

lek. Krzysztof Błecha

mgr Maria Rysz

dr Katarzyna Stanisz-Czupińska

dr Paweł Siudem

dr Krzysztof Topolski

dr Jolanta Baran

mgr Elżbieta Baran

mgr Elżbieta Brągiel

mgr Jerzy Borcz

mgr Katarzyna Albrycht-Błahut