Pracownicy

Kadra naukowa

prof. dr hab. Iwona Wawer (Kierownik)

prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska

prof.  dr hab. Ilona Kaczmarczyk-Sedlak

dr hab. Katarzyna Paradowska

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Bernadetta Bienia

dr Henryk Różański

dr Dominik Wróbel 

prof. dr hab. Anna Sokół-Łętowska

 

dr inż. Marta Pisarek

dr inż. Małgorzata Źródło-Loda

dr Łukasz Wojtyczek

dr Anna Słowik

lek. Krzysztof Błecha

mgr Maria Rysz

dr Tomasz Zając

dr Paweł Siudem

mgr Elżbieta Baran