Praktyki zawodowe

Zarządzenie nr 30/22 w sprawie Regulaminu praktyk studenckich

Dokumentacja dotycząca praktyk dla I, II i III roku

Dokumentacja dotycząca praktyk IV rok