Harmonogram zajęć

Proszę na bieżąco sprawdzać harmonogram, gdyż może on ulec zmianie. Ostatnia aktualizacja 29.09.2022r., godz. 11.50

Informacja dla studentów I roku:

Szczegóły harmonogramu zostaną wyjaśnione podczas dni adaptacyjnych i spotkania z opiekunem roku, w sobotę, 1.10 o godzinie 11.30.

Wcześniej pytania można kierować na adres: bernadetta.bienia@kpu.krosno.pl