Laureaci Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia z kierunku Marketing internetowy

W dniu 14 grudnia 2021r. w Sali Senackiej KPU w Krośnie Jego Magnificencja dr hab. Zbigniew Barabasz Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, wręczył dyplomy  studentom i pracownikom, którym zostało przyznane stypendium z Funduszu stypendialnego im. Stanisława Pigonia. Fundusz ten został utworzony w 2016 roku.

Wśród pozytywnie ocenionych wniosków studentów i pracowników znalazły się propozycje realizacji prac badawczych oraz publikacje wyników badań. Studentom przyznano stypendia za wyniki w nauce.

Wśród laureatów znalazły się studentki II roku kierunku Marketing internetowy, Pani Natalia Paradysz oraz Pani Monika Winiarska, a także Pani Kierownik Zakładu Marketingu Pani dr Małgorzata Górka. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.