Pracownicy

Kierownik Zakładu Marketingu

dr inż. Małgorzata Górka

Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku MARKETING INTERNETOWY:

prof. dr hab. Kazimierz Sikora

prof. dr hab. Grzegorz Przebinda

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. KPU

dr hab. Beata Zatwarnicka-Madura, prof. PANS

dr Wojciech Gruchała

dr inż. Maria Rysz

dr Rafał Polak

dr inż. Piotr Lenik

dr Joanna Kułakowska-Lis

dr Rafał Kapica

dr Mirosław Rymar

dr Agnieszka Kubacka

dr Piotr Cyrek

dr Monika Musijowska

dr Rafał Kapica

dr Anna Słowik

mgr Dominik Stanisławczyk

mgr Bogdan Szczurek

mgr Artur Janas

mgr Ewa Wawro

mgr Anna Łobodzińska

mgr Joanna Krochmal

mgr inż. Paweł Milan

mgr inż. Maciej Półchłopek

mgr inż. Elżbieta Brągiel

mgr Jacek Wnuk

lic. Wojciech Laskowski

Agencja interaktywna ⭐KS

  • mgr Wojciech Budziak
  • inż. Przemysław Durał
  • inż. Karolina Czajkowska
  • mgr Daniel Jędrysik
  • inż. Wojciech Jakieła
  • inż. Marcin Kawa