Pracownicy

Kierownik Zakładu Marketingu

dr Małgorzata Górka

Nauczyciele prowadzący zajęcia na kierunku MARKETING INTERNETOWY:

dr hab. Bogusław Ślusarczyk, prof. KPU

mgr Artur Janas

mgr Igor Przebinda

mgr Ewa Wawro

Zakład Komunikacji Międzykulturowej

Zakład Informatyki

Zakład Zarządzania

Agencja interaktywna ⭐KS