Opiekunowie roczników

Opiekun roku I Marketingu internetowego – dr inż. Małgorzata Górka, kontakt: malgorzata.gorka@kpu.krosno.pl

Opiekun roku II Marketingu internetowego – dr Marcin Skuba, kontakt: marcin.skuba@kpu.krosno.pl