Opiekunowie roczników

Opiekun roku I – dr inż. Małgorzata Górka, kontakt: malgorzata.gorka@kpu.krosno.pl

Opiekun roku II – dr inż. Maria Rysz, kontakt: maria.rysz@kpu.krosno.pl

Opiekun roku III – dr Wojciech Gruchała, kontakt: wojciech.gruchala@kpu.krosno.pl