STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „MEDIALNI” ZAINAUGUROWAŁO SWOJĄ DZIAŁALNOSĆ PODCZAS SPOTKANIA ZE STUDENTAMI PIERWSZEGO ROKU

Dnia 8 listopada br. w auli przy ul. Dmochowskiego odbyło się spotkanie Studenckich Kół Naukowych
i Samorządu Studenckiego ze studentami pierwszego roku studiów stacjonarnych KPU w Krośnie. Celem było zapoznanie studentów z działalnością organizacji studenckich funkcjonujących w uczelni.

Studenckie Koło Naukowe MEDIALNI reprezentowało plany swojej działalności na ten rok akademicki oraz  zachęcało do aktywnego uczestnictwa w projektach realizowanych przez koło.

Spotkania Koła Naukowego zaplanowano na ostatnie czwartki miesiąca na godz. 15.00, KW4, s.24.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!