Dni adaptacyjne dla studentów I roku

Dni adaptacyjne dla studentów I roku

Uwaga Studenci przyjęci na I rok studiów stacjonarnych I stopnia

Poniżej przedstawiamy harmonogram dni adaptacyjnych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie w dniach 30 września – 1 października 2021 roku.
Udział w dniach jest obowiązkowy.

Marketing internetowy

30.09.2021 (czwartek)

8.30 – 10.45 Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 8, s. 24

11.00 – 12.30 – Spotkanie z samorządem studenckim – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

13.00 – 14.30 Szkolenie biblioteczne – Krosno, Rynek 1, budynek biblioteki

1.10.2021 (piątek)

8.30 – 10.00 Szkolenie BHP oraz spotkanie w sprawie zajęć WF – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

13.00 – 15.15 Pedagogika studiowania – Krosno, ul. Kazimierza Wielkiego 4, s.13 AULA

ZAPRASZAMY!