Kierunek Marketing internetowy otrzymał niezależny Certyfikat „Studia z Przyszłością”

Decyzją recenzentów zasiadających w Komisji Certyfikacyjnej Konkursu kierunek studiów „marketing internetowy” (studia I stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” w tegorocznej edycji plebiscytu „Studia z Przyszłością”, organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Zgodnie z Regulaminem Programu aplikację kierunku  oceniało niezależnie od siebie 3 ekspertów-członków Komisji, w tym: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunki studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia.

Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, baz Głównego Urzędu Statystycznego, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni oraz systemach informatycznych uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

Marketing internetowy to licencjackie studia dualne, które Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie uruchomiła w roku akademickim 2020/2021 we współpracy ze agencją interaktywną KS.  Program studiów przewiduje kształcenie na dwóch specjalnościach Content Marketing oraz Specjalista SEM. Integralną częścią studiów są półroczne praktyki zawodowe realizowane pod nadzorem specjalistów z branży.

To nie jedyny kierunek w naszej Uczelni, który może pochwalić się przyznanym certyfikatem „Studia w Przyszłością”. Przyznane w poprzednich edycjach tego przedsięwzięcia certyfikaty do dziś promują przyszłościowe kierunki kształcenia w Krośnie:
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1353,studia-z-przyszloscia-w-pwsz-w-krosnie.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1633,studia-z-przyszloscia-w-pwsz-w-krosnie.html
http://archiwum.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1858,studia-z-przyszloscia-w-pwsz-w-krosnie.html
https://www.ibs-poland.pl/nowosci,studia-z-przyszloscia-w-pwsz-w-krosnie-przy-wspolpracy-ibs-poland,2017,44.html
https://www.tvobiektyw.pl/wiadomosci/668,certyfikat-studia-z-przyszloscia-dla-specjalnosci
https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/6558-pwsz-w-krosnie-wyrozniona-certyfikatem-studia-z-przyszloscia
https://krosno.naszemiasto.pl/studia-z-przyszloscia-takie-sa-na-pwsz-w-krosnie/ar/c3-4088055

Bartosz Gołąbek