Archive for Luty, 2021

Egzamin dyplomowy 2021

W dniu 2 lutego br. odbył się egzamin dyplomowy na kierunku inżynieria środowiska. Wszyscy Studenci przystępujący do egzaminu obronili tytuł inżyniera z wynikiem pozytywnym. Absolwentom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej!

Pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska w grupie ekspertów IWA

Na zaproszenie liderki projektu dr Samueli Guida, do wzięcia udziału w spotkaniu inaugurującym prace grupy eksperckiej IWA ‘Climate Smart Utilities – Community of Practice’, w zakresie „redukcji emisji gazów cieplarnianych z sieci i instalacji technologicznych do odprowadzania i oczyszczania ścieków miejskich”, wzięli w nim udział: dr Karol Trojanowicz (wykładowca w […]

Czytaj dalej