Egzamin dyplomowy 2021

W dniu 2 lutego br. odbył się egzamin dyplomowy na kierunku inżynieria środowiska. Wszyscy Studenci przystępujący do egzaminu obronili tytuł inżyniera z wynikiem pozytywnym.

Absolwentom gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej!