Harmonogram zajęć

Harmonogram zajęć obowiązujący w semestrze …………..

Kontakt mailowy: bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl.

Kalendarz akademicki, semestr zimowy 2021/2022, w tym terminarz zjazdów na studiach niestacjonarnych: