Opiekunowie roczników

Opiekunowie poszczególnych roczników oraz kontakt

RokRodzajOpiekunKontakt
Istacjonarnedr Mikhael Hakimmikhael.hakim@kpu.krosno.pl
IIIstacjonarne dr inż. Bernadeta Rajchel bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
IIstacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
IIIniestacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
IVniestacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl

Konsultacje pracowników w semestrze zimowym 2021/2022

Imie i nazwiskoDzień GodzinaMiejsce
Dr inż. Bernadeta Rajchel
Opiekun II r. studiów stacjonarnych i III r. stacjonarnych i niestacjonarnych
oraz IV r. studiów niestacjonarnych
Poniedziałek (B)

Sobota (B)
14.30 – 15.30
11.30 – 12.15
Dmoch.
Dr Mikhael Hakim
Opiekun I roku studiów stacjonarnych
Wtorek
Sobota
14.00 – 15.00Dmoch.