Opiekunowie roczników

Opiekunowie poszczególnych roczników oraz kontakt

RokRodzajOpiekunKontakt
Istacjonarnedr Mikhael Hakimmikhael.hakim@kpu.krosno.pl
IIIniestacjonarnedr Karol Trojanowiczkarol.trojanowicz@kpu.krosno.pl
IIstacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
IIniestacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
IVstacjonarnedr inż. Bernadeta Rajchelbernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl

Konsultacje pracowników w semestrze zimowym 2020/2021

Imie i nazwiskoDzień GodzinaMiejsce
Dr inż. Bernadeta Rajchel
Opiekun II r. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
oraz IV r. studiów stacjonarnych
Czwartek

Sobota (do końca listopada)
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
Dmoch.
Dr Mikhael Hakim
Opiekun I roku studiów stacjonarnych
Wtorek
Sobota
14.00 – 15.00Dmoch.
Dr Karol Trojanowicz
Opiekun III roku studiów niestacjonarnych
ŚrodaSobota
8.15-10.15
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Wys.
Dmoch.

Dmoch.