Kurs CCNA Exploration

Aby zarejestrować się na kurs Cisco należy:

  • wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres e-mail: cnap@pwsz.krosno.pl
  • dostarczyć do wglądu odcinek potwierdzający dokonanie opłaty za dany semestr szkolenia
    Dowód wpłaty nalezy dostarczyć po informacji, że jest odpowiednia liczba uczestników i kurs się rozpocznie
  • dane odnośnie konta zostaną przekazane na spotkaniu organizacyjnym po utworzeniu grupy.
  • przedstawić osobiście lub przesłać kopię tego odcinka.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.