O Akademii

Akademia CISCO przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stawia obecny rozwój technik teleinformatycznych i edukacyjnych KPU w Krośnie uzyskała uprawnienia i jest lokalną akademią programu Cisco Networking Academy. Program jest adresowany do studentów oraz innych osób zainteresowanych technologiami sieciowymi i chcących ukończyć kurs i zdobyć certyfikat liczący się na całym świecie.

Program Cisco Networking Academy oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Taka wiedza już dziś stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Otwiera możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy i jest solidną podstawą przyszłej kariery zawodowej.

Program nauczania Cisco Networking Academy odzwierciedla bieżące trendy. Wiedza jest przekazywana przez stosowanie różnych technik nauczania. Obok tradycyjnych wykładów i zajęć klasowych są przewidziane liczne zajęcia laboratoryjne z możliwością rozwiązywania realnych problemów oraz cały zestaw środków i narzędzi internetowo-multimedialnych do samodzielnego zdobywania wiedzy.