Spotkanie informacyjno-integracyjne członków PDK OIIB z terenu powiatu krośnieńskiego

W dniu 25 listopada 2022 roku odbyło się spotkanie informacyjno – integracyjne członków naszej Izby z terenu powiatu krośnieńskiego.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30 wizytą w Muzeum Podkarpackim przy ul. J. Piłsudskiego 16 w Krośnie. Uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia dwóch interesujących wystaw: „Przeszłość ożywiona” – przedstawiającą historię osadnictwa na terenie Podkarpacia od pierwszych śladów działalności człowieka z okresu paleolitu po późne średniowiecze oraz „Historia oświetlenia” – prezentującą najpopularniejsze źródła światła w porządku chronologicznym: od starożytnych lampek oliwnych przez nowożytne świeczniki i kandelabry, lampy olejne, naftowe, po lampy elektryczne z pierwszej połowy XX wieku.

Natomiast o godz. 18.00 uczestnicy przenieśli się do Restauracji Portius w Krośnie przy ul. Bursaki 29A, gdzie kontynuowano dalszą część spotkania.

Członkowie Rady PDK OIIB Anna Dąbrowska-Laskoś wraz Grzegorzem Rachwałem jako organizatorzy spotkania wraz z zastępcą przewodniczącego Rady PDK OIIB Jarosławem Suchorą powitali zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Prezydent Miasta Krosna – Piotr Przytocki, Rektor Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – prof. dr hab. Zbigniew Barabasz, Kierownik Zakładu Budownictwa Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – dr inż. Tomasz Pytlowany, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Alicja Buczek, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa w Urzędzie Miasta Krosna – Iwona Skomiał, p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna – Piotr Pająk, Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie – Wojciech Kłosowicz.

Po przedstawieniu zaproszonych gości oraz powitaniu członków naszej Izby, przybyłych licznie na spotkanie (ok. 70 osób), kolega Grzegorz Rachwał zabrał głos na temat rangi zawodu inżyniera w kontekście zawodu zaufania społecznego. Podkreślił potrzebę spotkań tego typu, konieczność rozmów, nawiązywania nowych znajomości i podtrzymywania starych przyjaźni.

Zastępca przewodniczącego PDK OIIB Jarosław Suchora przedstawił przygotowaną prezentację dotyczącą powiatu krośnieńskiego, poinformował o strukturze wiekowej, ilości czynnych członków oraz ilości członków w ujęciu branżowym.

Anna Dąbrowska-Laskoś złożyła wszystkim uczestnikom spotkania życzenia zdrowia, satysfakcji z realizacji i pracy, bezusterkowych odbiorów, świeżych oraz innowacyjnych pomysłów, spełnienia zawodowego, dużych zleceń, realizacji ambitnych celów i zadowolenia z wkładu w rozwój polskiego budownictwa. Przypomniała też delegatów z tego regionu oraz pełnione przez nich funkcje w strukturach Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podczas spotkania uhonorowani zostali następujący seniorzy: kol. Józef Wacht, kol. Stefan Pasterczyk. Następnie oddano głos zaproszonym gościom Prezydentowi Miasta Krosna oraz Rektorowi Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.

Kol. Grzegorz Rachwał dziękując wszystkim za uwagę zaprosił zebranych do biesiady integracyjnej, która pozwoliła wszystkim na wymianę wspomnień, informacji oraz miłe spędzenie czasu. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze, wszyscy przybyli uczestnicy opuszczali lokal w późnych godzinach wieczornych bardzo zadowoleni, jednocześnie wyrażali nadzieję, że takie spotkania będą organizowane cyklicznie.

Opracowanie:
Anna Dąbrowska-Laskoś
Grzegorz Rachwał

https://inzynier.rzeszow.pl/index.php?&sRC=N&pageTarget=article&AIndex=SINTKR22