Pracownicy

KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA ZAKŁADU BUDOWNICTWA

1. prof. ndzw. dr hab  inż. Izabela Skrzypczak

2. prof. dr hab. inż. Bogumił Wrana

3. prof.  dr hab  inż. Aleksander Kozłowski

4. dr inż. Jerzy Kerste

5. dr inż. Bartłomiej Czado 

6. dr inż. arch.  Marek Gransicki

7. dr Katarzyna Stanisz-Czupińska

8. dr inż. Zbigniew Kiełbasa

9. dr inż Dorota Chodorowska

10. dr inż. Tomasz Pytlowany 

11. dr inż. Krzysztof Topolski

12. dr inż. Dariusz Leń

13. mgr inż. Wojciech Radwański

14. dr inż. Roman Zimka

KIEROWNIK ZAKŁADU BUDOWNICTWA

dr inż. Tomasz Pytlowany

tompyt@kpu.krosno.pl

KADRA WSPOMAGAJĄCA PROCES DYDAKTYCZNY

dr inż. Andrzej Studziński

dr inż. Kazimierz Piszczek

dr Renata Bal

dr  Mikhael Hakim

dr inż. Małgorzata Górka

dr Anna Słowik

mgr inż. Paulina Kustroń – Mleczak

mgr Robert Rajs