Praktyki zawodowe

Regulamin praktyk

Praktyka budowlana II rok studiów

Kierunkowy program praktyki zawodowej dla studentów II roku

Załącznik 3 – karta weryfikacji efektów uczenia się dla studentów II roku

Praktyka dyplomowa III rok studiów

Kierunkowy program praktyki zawodowej dla studentów III roku

Załącznik 3 – karta weryfikacji efektów uczenia się dla studentów III roku

Dokumenty dotyczące praktyk zawodowych

Uczelnia – pracodawca

Załącznik 1a i 1b – skierowanie na praktykę i oświadczenie o przyjęciu na praktykę

Załącznik 1c – oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia NNW

Załącznik 2a – porozumienie o współpracy dotyczącej praktyki zawodowej jednego studenta

Załącznik 2b – porozumienie o współpracy dotyczącej praktyki zawodowej grupy studentów

Załącznik 2c – porozumienie o współpracy dotyczącej praktyki zawodowej studenta realizowanej w formie zdalnej

Opiekunowie praktyk

Załącznik 4 – wykaz studentów odbywających praktyki

Załącznik 5 – sprawozdanie Opiekuna Praktyk Studenckich z przebiegu realizacji praktyki

Dzienniczek praktyk