Dni adaptacyjne dla I roku

Dni adaptacyjne obejmują:

– spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem rocznika – 3 h

– pedagogikę studiowania – 3 h

– spotkanie z Samorządem Studenckim- 2h

2.10.2023 (poniedziałek)
16.15 – 18.30 Pedagogika studiowania – Turaszówka, ul Wyspiańskiego 20, s. 108B

3.10.2023 (wtorek)
9.00 – 11.15 Spotkanie z kierownikiem zakładu i opiekunem roku – Turaszówka, ul Wyspiańskiego 20, s. 4A

11.30 – 13.00 Spotkanie z samorządem studenckim oraz spotkanie w sprawie zajęć WF– Turaszówka, ul Wyspiańskiego 20, s. 108B