Praktyki zawodowe

W związku z praktycznym profilem kształcenia, studenci KPU są zobowiązani do odbywania w trakcie studiów praktyk studenckich.

Aktualnie obowiązujące formularze związane Praktykami są dostępne na stronie uczelni:

Poniższe dokumenty winny pomóc w poszukiwaniu zakładów pracy, które umożliwią odbycie praktyk merytorycznie związanych z kierunkiem studiów.

Praktyka I Rok, 2 Semestr – 8 tygodni (300 godzin)

W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu