Praktyki zawodowe

W związku z praktycznym profilem kształcenia, studenci KPU są zobowiązani do odbywania w trakcie studiów praktyk studenckich.

Aktualnie obowiązujące formularze związane Praktykami są dostępne na stronie uczelni:

Poniższe dokumenty winny pomóc w poszukiwaniu zakładów pracy, które umożliwią odbycie praktyk merytorycznie związanych z kierunkiem studiów.

Cykl kształcenia od 2020/2021 do 2023/2024

Praktyka I Rok, 2 Semestr – 8 tygodni (320 godzin)

Cykl kształcenia od 2021/2022 do 2024/2025

W razie pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Zakładu