Zajęcia terenowe

Studenci III roku kierunku Wychowanie Fizyczne w dniu 14 stycznia br. w ramach przedmiotu „Zimowe sporty indywidualne” uczestniczyli w zajęciach terenowych w Jaworzynie Krynickiej doskonaląc swoje umiejętności na nartach skiturowych, zjazdowych oraz łyżwiarstwo.