Pracownicy

Pracownicy:

Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego:

mgr Grzegorz Sobolewski – grzegorz.sobolewski@kpu.krosno.pl

Kadra: