Pracownicy

Pracownicy:

Kierownik Zakładu Wychowania fizycznego:

mgr Grzegorz Sobolewski

Kadra: