Prace porządkowe studentów na cmentarzu wojennym

W czwartkowy poranek (13 października 2022 roku) odbyły się prace porządkowe na cmentarzu wojennym nr 6 w Krempnej z okresu I wojny światowej. Mglista i mroźna pogoda powitała wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia. Z inicjatywy Pana Jacka Witasa pomocy udzieliła Nam Pani Barbara Mielczarek, która  zapewniła sprzęt i bezpośrednią pomoc. Grupa 10-ciu studentów III roku Wychowania Fizycznego wraz z pracownikiem Zakładu Wojciechem Pelczarem, wykonała szereg prac utylitarnych.
Z dużym zaangażowaniem i należytym szacunkiem uczczono pamięć tragicznie poległych żołnierzy.
Po skończonej pracy studenci wzięli udział w marszobiegu z Krempnej do Chyrowej na dystansie około 14km.