dr Krzysztof Kasprzyk – Publications


Articles:

 1. „Języki obce na cenzurowanym” Głos Nauczycielski  39, 28 September 1975.
 2. „Test egzaminacyjny do NKJO w Krośnie”Języki Obce w Szkole  1, 1995
 3. „Dyskutujemy nad programem języków obcych” Oświata i Wychowanie  15, 16, 30 October 1976.
 4. „Co nowego w języku obcym?”  Podkarpacie  26, 1977.
 5. „Młodzież współgospodarzem szkoły” Podkarpacie  13, 1977.
 6. „Ekscelencja z Wietrzna” Nowiny  147, 25–26 June 1986.
 7. „The Lower East Side: Aspects and Perceptions of a Community”, edited work, Multinational Institute of American Studies, New York University, 1989.
 8. „Exzellenz Kazimierz Chłędowski aus Wietrzno”, Österreichische Osthefte, Österreichisches Ost- und Südeuropa Institut Jahrgang 32, Wien 1990.
 9. „Kurs języka angielskiego w Bletchington Park- Oxford” Języki Obce w Szkole 1, 1997.
 10. „Język Angielski na cenzurowanym” ERGO (pismo nauczycieli Podkarpacia) 2(3), 1997.
 11. „Filologiczny komentarz do Bölla. Recenzja książki Bernda Balzera: Das literarische Werk Heinrich Bölls. Einführung und Kommentare”, München, 1997. in: Zbliżenia Polska Niemcy/Annäherungen Polen Deutschland (20) Wrocław 1998.
 12. „Heinrich Bölls Gesellschaftskritik in ‘Ansichten eines Clowns’”. in: And gladly wolde he lerne and gladly teche. Studies on Language and Literature in Honour of Professor Dr. Karl Heinz Göller, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.
 13. „Między parodią a denuncjacją”, in: Zbliżenia Polska Niemcy/Annäherungen Polen Deutschland, 3 (33) Wrocław 2002.
 14. „Studia w USA cz.I”  Nasz Głos, Krosno No 1, 17 April 2003.
 15. „Studia w USA cz.II”  Nasz Głos, Krosno No 4, 8 May 2003.
 16. „Studia w USA cz.III”  Nasz Głos, Krosno No 9, 12 June 2003.
 17. „Obcokrajowcy w Krośnie” Nasz Głos, Krosno No 11, 26 June 2003.
 18. „Nauczyciel to nie wszystko” Nasz Głos, Krosno No 26, 9 October 2003.
 19. „Situational Approach in Teaching Grammar: a Lesson”, in:  Papers on Language, Culture and Literature  9, PWSZ Krosno 2004.
 20. „Heinrich Bölls Zeitgenossenschaft”, in:  Papers on Language, Culture and Literature  19, PWSZ Krosno 2005.
 21. „Exzellenz Kazimierz Chłędowski aus Wietrzno”, in: Papers on Language, Culture and Literature  13, PWSZ Krosno 2005.
 22. „Tragedy of incomprehension and solitude in Joseph Conrad’s Amy Foster”, in: Papers on Language, Culture and Literature  55, PWSZ Krosno 2011.

Reviews

 1. Review of the book by Stanisław Dłużniewski „Viel Erfolg  commissioned by IKN in Warsaw on 6 January 1988.
 2. Review of the book by Stanisław Dłużniewski Alles Gute  commissioned by IKN in Warsaw on 30 May 1988.
 3. Geneza, rozwój i działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych (1990 – 1995) Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895 – 1995 , KN Krosno 1997.