dr Krzysztof Kasprzyk – Najważniejsze publikacje


Artykuły

 1. Języki obce na cenzurowanym – Głos Nauczycielski Nr. 39, 28 wrzesień 1975 r. 2. Test egzaminacyjny do NKJO w Krośnie – Języki Obce w Szkole Nr 1, 1995 r.
 2. Dyskutujemy nad programem języków obcych – Oświata i Wychowanie Nr 15, 16, 30 październik 1976.
 3. Co nowego w języku obcym? – Podkarpacie Nr 26, 1977 r.
 4. Młodzież współgospodarzem szkoły – Podkarpacie Nr 13, 1977 r.
 5. Ekscelencja z Wietrzna – Nowiny Nr 147, 25 – 26 czerwiec 1986 r.
 6. The Lower East Side: Aspects and Perceptions of a Community – pracazbiorowa,MiędzynarodowyInstytutStudiówAmerykańskich, New York University, 1989 r.
 7. Exzellenz Kazimierz Chłędowski aus Wietrzno – Österreichische Osthefte, Österreichisches Ost- und Südeuropa Institut Jahrgang 32, Wien 1990.
 8. Kurs języka angielskiego w Bletchington Park- Oxford – Języki Obce w Szkole Nr 1, 1997 10. Język Angielski na cenzurowanym – ERGO (pismo nauczycieli Podkarpacia) Nr 2(3) 1997.
 9. Filologiczny komentarz do Bölla. Recenzja książki Bernda Balzera: Das literarische Werk Heinrich Bölls. Einführung und Kommentare, München, 1997. w : Zbliżenia Polska Niemcy/Annäherungen Polen Deutschland (20) Wrocław 1998.
 10. Heinrich Bölls Gesellschaftskritik in ‘ Ansichten eines Clowns’. W: And gladly wolde he lerne and gladly teche. Studies on Language and Literature in Honour of Professor Dr. Karl Heinz Göller, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001.
 11. Między parodią a denuncjacją, Zbliżenia Polska Niemcy/Annäherungen Polen Deutschland, Nr. 3 (33) Wrocław 2002.
 12. Studia w USA cz.I – Nasz Głos, Krosno Nr 1, 17 kwietnia 2003.
 13. Studia w USA cz.II – Nasz Głos, Krosno Nr 4, 8 maja 2003.
 14. Studia w USA cz.III – Nasz Głos, Krosno Nr 9, 12 czerwca 2003.
 15. Obcokrajowcy w Krośnie – Nasz Głos, Krosno Nr 11, 26 czerwca 2003.
 16. Nauczyciel to nie wszystko – Nasz Głos, Krosno Nr 26, 9 października 2003.
 17. Situational Approach in Teaching Grammar: a Lesson, Papers on Language, Culture and Literature Nr 9, PWSZ Krosno 2004.
 18. Heinrich Bölls Zeitgenossenschaft’, Papers on Language, Culture and Literature Nr 19, PWSzZ Krosno 2005.
 19. Exzellenz Kazimierz Chłędowski aus Wietrzno’, Papers on Language, Culture and Literature Nr 13, PWSZ Krosno 2005.
 20. Tragedy of incomprehension and solitude in Joseph Conrad’s Amy Foster, Papers on Language, Culture and Literature Nr 55, PWSZ Krosno 2011

Recenzje

 1. Recenzja wydawnicza książki Stanisława Dłużniewskiego ‘ Viel Erfolg ‘ na zlecenia IKN w Warszawie z dnia 6 stycznia 1988 r.
 2. Recenzja wydawnicza książki Stanisława Dłużniewskiego ‘ Alles Gute ‘ na zlecenie IKN w Warszawie z dnia 30 maja 1988 r.
 3. Geneza, rozwój i działalność Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych ( 1990 – 1995 ) Dzieje Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Krośnie w latach 1895 – 1995 , KN Krosno 1997.