dr Ewa Rusek – Najważniejsze publikacje


  • Ma na koncie szereg publikacji z zakresu lingwistyki i kulturoznawstwa, m.in.:

Artykuły

  • 2015, Towards Developing a Communication Style in a Multilingual and Multicultural Classroom, [w.] Culture’s Software Communication Styles, Cambridge Scholars Publishing, Red. Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki, s. 193–206.
  • 2017 Europa a Turcja – perspektywy komunikacji międzykulturowej, [w.] Język a komunikacja 39. Red. Aleksandra Knapik, Aleksandra Misior-Mroczkowska. Piotr Chruszczewski, Władysław Chłopicki, Tertium, Kraków, s. 189–204.
  • 2017, A Bridge or a Breach – the Prospects of Communication between Europe and Asia over the Bosphorus), [w.] Across Borders. The West Looks East 6, Prace naukowo- dydaktyczne PWSZ w Krośnie 71, ed. Alicja Witalisz, Władysław Witalisz, s. 263–273.
  • 2018, Research Perspectives on English as a Global Language, [w.] Across Borders: Cultures in Dialogue, Prace naukowo- dydaktyczne PWSZ w Krośnie 74, ed. Liisi Laineste, Władysław Chłopicki, s. 131–145.
  • 2020, Challenges of Teaching Intercultural Communication to Students of a Different Culture, [w.] New Word in Methodology-Conference Papers, Red. M.S. Olegovna , Yekaterinburg, Russia, https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43066515s.93-99.

Monografia

  • 2019, Europa oczami tureckich studentów, Tertium, Kraków.
  • 2020, Współredaktor publikacji Across Borders – Cultural and Linguistic Shifts in the 21th Century, t. 18, seria Text – Meaning – Context, Cracow Studies in English Language, Literature and Culture, Peter Lang, Berlin, 2020.

<- Wróć do opisu głównego