dr Ewa Rusek

Zakład Filologii Angielskiej


Interesuje się językowym obrazem świata, etnicznością i tożsamością, co potwierdza udziałem w licznych krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Jest opiekunką studentów filologii angielskiej, przebywających na studenckiej wymianie Erasmus. W Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie prowadzi zajęcia z kultury i etniczności oraz uczy praktycznej znajomości języka angielskiego.