III Sympozjum Symulacji Medycznej

W dniach 19-20 maja 2022r. odbyło się III SYMPOZJUM SYMULACJI MEDYCZNEJ Współczesne trendy
w kształceniu na kierunkach medycznych
organizowane przez pracowników Zakładu Pielęgniarstwa.

Konferencja miała charakter międzynarodowy i była finansowana ze środków budżetu państwa
w ramach programu Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych.

Pierwszy dzień konferencji oferował serię ciekawych wykładów. Wśród prelegentów znalazły się osoby z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii oraz z Poznania, Krakowa, Opola, Płocka i Zielonej Góry. Drugiego dnia, oprócz sesji wykładowej, odbyły się także warsztaty dedykowane nauczycielom akademickim, technikom symulacji oraz studentom.

Jeden z warsztatów odbył się w pracowniach umiejętności położniczych Moulage – kto to robi i czy warto? poprowadzony przez technika symulacji z Innowacyjnego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego mgr inż. Mateusza Ptaka oraz Kierownik Zakładu Położnictwa mgr Joannę Grzesik-Gąsior.

Więcej informacji: https://kpu.krosno.pl/iii-sympozjum-symulacji-medycznej/