Kształcenie praktyczne


Regulamin kształcenia praktycznego na kierunku Położnictwo

Załączniki do regulaminu kształcenia praktycznego


Harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

I rok

II rok


Biuro Karier i Praktyk