Zajęcia pokazowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Zajęcia dla ucznów szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

            Informujemy o możliwości przeprowadzenia ciekawych zajęć dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Wykłady, warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych pracujących na kierunku ,,Produkcja i Bezpieczeństwo Żywności’’.

Ze względów organizacyjnych, wynikających z harmonogramu pracy nauczycieli, najdogodniejszym terminem przeprowadzenia zajęć pokazowych w semestrze zimowym i letnim byłby poniedziałek w okresie od października do czerwca. Zorganizowanie zajęć w innym dniu tygodnia wymaga indywidualnych ustaleń, co do proponowanej tematyki zajęć.

Uwagi i zapytania prosimy kierować do Pani dr inż. Bernadetty Bienia bernadetta.bienia@kpu.krosno.pl lub do sekretariatu do Pani  mgr Iwony Wajs,

tel. 134375580, email: ig@kpu.krosno.pl