Zajęcia w ramach Krośnieńskiej Akademii Młodych

https://www.terazkrosno.pl/wiadomosci/15705-zajecia-w-ramach-krosnienskiej-akademii-przyszlosci

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie i Urząd Miasta Krosna realizują projekt popularyzujący naukę wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 
Miasto Krosno wraz z Karpacką Państwową Uczelnią prowadzą cykl zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Krośnieńska Akademia Przyszłości; Karpacka Państwowa Uczelnia i Gmina Miasto Krosno – DZIECIOM” oraz „Nauka – OBECNY!”.

Zajęcia skierowane są do dzieci z klas III szkoły podstawowej oraz młodzieży z klas III szkoły ponadpodstawowej i mają na celu popularyzację nauki oraz poznanie nowego wymiaru zajęć. Według pomysłodawców, celem jest dotarcie do zdolnych uczniów, rozbudzanie ich ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań. Uczestniczenie młodzieży w tym projekcie umożliwi zapoznanie się ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem, w którym mogą w przyszłości studiować.

Krośnieńska Akademia Przyszłości

Kolejne zajęcia odbyły się w ubiegłym tygodniu. Między innymi uczniowie klasy III technikum o specjalności technik wiertnik z Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach „Bezinwazyjna lokalizacja infrastruktury podziemnej” prowadzonych przez dr inż. Bernadetę Rajchel w Kampusie Politechnicznym przy ul. Dmochowskiego w Krośnie. Najpierw wysłuchali wykładu, a następnie uczestniczyli w zajęciach terenowych przy obiektach uczelni.

Uczniowie Naftówki podczas zajęć w części teoretycznej zapoznali się z budową i zasadą działania georadaru, urządzenia do bezinwazyjnego badania gruntu pod kątem występujących w nim obiektów. Metoda georadarowa bardzo dobrze sprawdza się w lokalizacji podziemnej infrastruktury komunalnej, ale także w poszukiwaniu obiektów powojennych, w których KPU w Krośnie uczestniczy z powodzeniem. Podczas części praktycznej młodzież Naftówki samodzielnie wykonywała pomiary georadarowe i analizowała uzyskane echogramy. Oprócz georadaru, uczniowie mogli również przeprowadzić badania lokalizatorami kabli i metali. Warto nadmienić, że młodzież Naftówki w ramach współpracy między uczelnią a szkołą, często uczestniczy w różnego rodzaju warsztatach i projektach, m. in. geotechnicznych, geodezyjnych, geofizycznych, czy geoinżynieryjnych, podczas których od strony praktycznej poznają zastosowanie nowoczesnych urządzeń pomiarowych – powiedziała dr inż. Bernadeta Rajchel.

Krośnieńska Akademia Przyszłości

W tym samym dniu z zajęć w obiektach KPU w Krośnie skorzystali też uczniowie klas III z I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Krośnie.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2022 r.