Pracownik Zakładu w Prezydium Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego

W dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Magurskiego Parku Narodowego. Wśród członków Rady, powołanej zarządzeniem Ministra Środowiska Michała Wosia 25 sierpnia 2020 roku, znalazł się wykładowca Zakładu Inżynierii Środowiska dr Dominik Wróbel.

               Do zadań Rady Naukowej należy ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych, ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych, opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody oraz przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

               Pierwsze posiedzenie RN MPN poświęcono uchwaleniu Regulaminu Rady, powołaniu Prezydium oraz przyjęciu informacji o działaniach MPN za ubiegły rok kalendarzowy. W przeprowadzonym głosowaniu dr Dominik Wróbel został powołany na funkcję członka prezydium. W Radzie zasiada również dr Wojciech Krukar, wykładowca Zakładu Turystyki i Rekreacji KPU w Krośnie.

               Warto podkreślić, że współpraca Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie i Magurskiego Parku Narodowego trwa nie od dziś i jej dobrym przykładem jest długoterminowa dzierżawa, położonego w Krempnej, obiektu, mieszczącego stację terenową KPU, z której korzystają tak studenci jak i wykładowcy naszej Uczelni do prowadzenia zajęć terenowych, prowadzenia badań naukowych i wyjazdowych spotkań członków kół naukowych i samorządu studentów.

Panu Doktorowi Gratulujemy i życzymy owocnych działań w Prezydium RN MPN!