O pompach i systemach pompowych – profesjonalnie, praktycznie, zajmująco

W dniu 16 maja 2022 r. odbyło się kolejne zebranie Koła Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych przy KPU w Krośnie. Głównym punktem zebrania był wykład tematyczny pt. „Dobór i eksploatacja nowoczesnych systemów pompowych”, który wygłosił Pan dr inż. Tomasz Sionkowski – Dyrektor Grundfos Polska. Wykład dotyczył praktycznych aspektów doboru agregatów pompowych, projektowania pompowni oraz eksploatacji zespołów pompowych w sieciach. Zwrócono uwagę na problem niezawodności oraz sprawności energetycznej, którą można zwiększać stosując coraz bardziej zaawansowane algorytmy sterowania pracą pomp, pompowni oraz zespołów pompowni. Pan dr T.Sionkowski podzielił się z uczestnikami wartościową wiedzą emanując swobodą oraz poczuciem humoru.

W zebraniu wzięli udział zarówno obecni studenci KPU w Krośnie jak również, co nas niesłychanie cieszy absolwenci kierunku inżynierii środowiska w naszej Uczelni oraz przedstawiciele MPGK Rzeszów Sp. z o.o..

Cykliczne wykłady tematyczne dają możliwości podnoszenia wiedzy i kwalifikacji członków naszego stowarzyszenia, integracji osób związanych z „branżą sanitarną” oraz propagowania wśród studentów KPU w Krośnie oraz w środowiskach związanych z KPU w Krośnie problematyki działalności Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

Prowadzący zajęcia omawia wykres
Na sali wykładowej siedzi i wysłuchuje wykładu kilkanaście osób
Fotografia przedstawia salę wykładową oraz uczestników wykładu