Absolwenci Inżynierii Produkcji – Rocznik 2021

W dniu 12 lipca br. 48 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Inżynieria produkcji przystąpiło do egzaminu dyplomowego magisterskiego. Każdy dyplomant bronił się wytrwale, w pocie czoła, głównie przez upalną pogodę;)

Wszyscy uzyskali tytuł MAGISTRA INŻYNIERA.

Absolwentom GRATULUJEMY !!!

Życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym!