Charakterystyka kierunku


Dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Jedyne takie studia w Polsce – dwujęzykowe studia dla tłumaczy

Trzyletnie, licencjackie studia filologiczne o profilu praktycznym  uruchomione po raz pierwszy w roku akademickim 2010/2011. W ramach nauki studenci studiują w oparciu o dwa języki obce, wybierane spośród trzech obecnie oferowanych przez Uczelnię, którymi są język angielski, język niemiecki i język rosyjski.

 

Elastyczna oferta Uczelni daje studentom możliwość studiowania dowolnego wariantu spośród możliwych kombinacji językowych:

  • język angielski z językiem niemieckim,
  • język angielski z językiem rosyjskim, 
  • język rosyjski z językiem angielskim,
  • język rosyjski z językiem niemieckim,
  • od II semestru oferujemy także możliwość indywidualnego toku studiów, jak również dodatkowych zajęć wyrównawczych na poziomach mniej zaawansowanych.

Taka elastyczność pozwala dostosowywać ofertę studiów do potrzeb kandydatów, umożliwia bardziej zindywidualizowane podejście do procesu kształcenia oraz stawia na jego praktyczność.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznych laboratoriach językowych i komputerowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik nauki języka i przekładu, m.in. poprzez platformę zdalnego nauczania.

Nasi studenci mają także możliwość uczestniczenia w zajęciach video-online w programie „Global Understanding”  z naszymi partnerami z USA, Rosji i wielu innych krajów na świecie.

 

Absolwenci dwujęzykowych studiów dla tłumaczy mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych i wykonywanie zadań w środowisku międzynarodowym. Przykładowe obszary zatrudnienia to: organizacje i przedsiębiorstwa o charakterze międzynarodowym, urzędy administracji państwowej i samorządowej, biura podróży, wydawnictwa, media, branża logistyczna, biura tłumaczeń, firmy outsourcingowe.

Absolwenci, którzy ukończyli kurs pedagogiczny (w ofercie Uczelni) i zdobyli kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do prowadzenia zajęć w szkołach oraz instytucjach szkoleniowych mają dodatkowo możliwość zatrudnienia w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz wszelkich ośrodkach oferujących naukę języków obcych.

 Tłumaczenie to trudna sztuka, której uczymy w praktyce.

 Wykaz uczelni, na których słuchacze DSDT mogą studiować w ramach programu Erasmus+