Praktyki zawodowe

Celem praktyk studenckich jest uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach i przygotowanie do wyzwań rynku. Praktyki te nie są stażami – nie powinny służyć zatrudnieniu w danej firmie.

Opiekunką praktyk słuchaczy Dwujęzykowych studiów dla tłumaczy jest pani mgr Anna Hycnar.

 

Uczelniany regulamin praktyk studenckich

Praktyki społeczne [dwujęzykowe studia dla tłumaczy]

Plan studiów na dwujęzykowych studiach dla tłumaczy zobowiązuje studentów do realizacji praktyk społecznych, mających na celu rozwijanie kompetencji studentów w tej dziedzinie.

W ramach tego zobowiązania studenci uczestniczą w aktywnościach prospołecznych w swoim środowisku (akcje i działania charytatywne, występy artystyczne, wolontariaty, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych lub politycznych itp.) oraz w ramach  życia uczelni w imprezach i innych okolicznościach poza tradycyjnym procesem dydaktycznym.

Do zaliczenia przedmiotu przez opiekuna roku niezbędna jest wypełniona karta praktyki społecznej  oraz dokumentacja z realizowanej aktywności.