Nasi Young Learners już po egzaminach międzynarodowych


Nasi Young Learners już po egzaminach międzynarodowych

21 i 28 kwietnia do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE Starters i Movers w PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie przystąpiło łącznie 26 najmłodszych kursantów Academii. Dzieci w wieku 8-11 lat testowały swe umiejętności w obrębie wszystkich sprawności językowych, tj. w czytaniu, pisaniu, słuchaniu oraz mówieniu. Panowała fantastyczna naukowa atmosfera – kandydaci elegancko ubrani, w pięknych wnętrzach Sali Senackiej PWSZ w Krośnie, skupieni, zdyscyplinowani, jedni swobodni, inni lekko spięci. Wszyscy jednak kulturalni, uśmiechnięci i bardzo grzeczni. Aż miło było na nich popatrzeć (przez szybkę), jak przerzucają arkusze z zestawami egzaminacyjnymi, jak sprawdzają wybrane już odpowiedzi, jak sprawnie pracują na swoich testach. A wiele zadań egzaminacyjnych było zupełnie nowych, o podwyższonym standardzie trudności!

Nie znamy jeszcze wyników – obecnie arkusze sprawdzane są w Cambridge przez profesjonalnych egzaminatorów – ale już teraz wszyscy w Academii jesteśmy bardzo dumni z naszych young learners! Wielkie gratulacje za Waszą odwagę, ambicje, dodatkową pracę! Właśnie tak pracuje się na sukces!