Egzaminy dla dorosłych

A2 Key– (poziom podstawowy A2)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków.

Więcej o egzaminie A2 Key na stronie CambridgeEnglish

B1 Preliminary  (poziom ponadpodstawowy B1)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków

Więcej o egzaminie  B1 Preliminary na stronie CambridgeEnglish

B2 First  (poziom średniozaawansowany B2)     

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie, a także wyjaśnić swoje stanowisko sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań. W wersji dla młodzieży teksty, nagrania, tematy wypowiedzi ustnych i pisemnych  dotyczą realiów życia nastolatków.

Więcej o egzaminie B2 First na stronie CambridgeEnglish 

C1 Advanced (poziom zaawansowany C1)    

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

Więcej o egzaminie C1 Advanced na stronie CambridgeEnglish 

C2 Proficiency (poziom biegłości C2)          

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzać zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Więcej o egzaminie C2 Advanced na stronie CambridgeEnglish 

             Egzaminy  z języka angielskiego biznesowego

B1 Business Preliminary     
B2 Business Vantage  
C1 Business Higher   

To trzy specjalistyczne egzaminy, które sprawdzają znajomość języka angielskiego z zakresu biznesu. Jeżeli angielski potrzebny jest Ci w pracy lub zamierzasz przygotować się do kariery w biznesie , to są to egzaminy dla Ciebie. W dobie globalizacji, dobra znajomość języka angielskiego jest niezbędna aby sprawnie poruszać się w świecie międzynarodowych interesów i handlu. Certyfikat BEC daje Ci znacznie lepszą pozycję na rynku pracy, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Więcej o egzaminach biznesowych na stronie CambridgeEnglish