Kontakt

Wewnętrzny Ośrodek Egzaminacyjny
Studium Języków Obcych przy PWSZ w Krośnie
38-400 Krosno, Rynek 5

Informacja o egzaminach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
38-400 Krosno
Rynek 1, pok. 9
Tel. 13 43 755 15
E-mail: ce@kpu.krosno.pl