Prace porządkowe na cmentarzu wojennym

W słoneczny oraz mroźny niedzielny poranek (10.10.2021r.) odbyły się prace porządkowe na cmentarzu wojennym nr 6 w Krempnej z okresu I wojny światowej. Wzięli w nich udział studenci III-ciego roku Wychowania Fizycznego. Z pomocą Pana Dariusza Mielczarka oraz Pana Andrzeja Zatorskiego, który zapewnił niezbędny sprzęt,6 studentów wraz z pracownikiem zakładu Wychowania Fizycznego Panem Wojciechem Pelczarem, wykonało takie prace jak: koszenie trawy, grabienie liści, uporządkowanie grobów, oczyszczanie murów cmentarza itp. Akcja porządkowania cmentarza wypadła wzorowo!

W trakcie prac cmentarz odwiedziła również grupa przewodników.

Pogoda wyjątkowo dopisała, a studenci wykazali pełne zaangażowanie i wysoką jakość pracy, poznali też historię powstania tej nekropolii oraz historię walk jakie odbyły się tu na przełomie 1914 i 1915 r. Mimo że na tym cmentarzu nikt z nas nie znał żadnego z pochowanych a spoczywa tu 200 żołnierzy ( 63 Austro-Węgrów i 137 Rosjan) w tym wiele polsko brzmiących nazwisk ( Jakub Cześnik, Jan Storek, Franciszek Markez, Karol Zarecki, Antoni Niedoński, Franciszek Furman i wielu innych) to należy im się szacunek. Dlatego warto brać udział w takiej akcji, gdyż jest to zarazem nasz wspólny obowiązek!

W akcji brały udział następujące osoby:
1. Wojciech Pelczar – opiekun grupy
2. Adrianna Habrat
3. Radosław Jachimiak
4. Hubert Lorenc
5. Michał Rygiel
6. Dawid Sabat
7. Mateusz Winnicki
8. Dariusz Mielczarek – prezes Stowarzyszenia Miłośników Krempnej i Okolicy

Po skończonej pracy studenci wzięli również udział w marszobiegu terenowym na dystansie około 21km.