Zajęcia wychowania fizycznego

Zgodnie z harmonogramem kierunku.