Biuro

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Rynek 1, pokój 04
38 – 400 Krosno
 tel. 13 43 755 12

    e-mail: swfis@kpu.krosno.pl