prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – Życiorys naukowy


  • w 1970 r. – Magister inżynier elektryk (spec.automatyka napędów) Akademia Górniczo-Hutnicza,
  • w 1974 r. – Doktor nauk technicznych – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych,
  • w 1985 r. – Doktor habilitowany – Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych,
  • w 1998 r. – Profesor nauk technicznych.