prof. dr hab. inż. Wojciech Batko

Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn


Zajmuje się zagadnieniami: dynamiki w systemach technicznych , wibroakustyki , i powiązanych nimi zagadnień diagnostyki technicznej. Wieloletni członek: Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz Komitetu Akustyki PAN oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce, w których pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, a także Rady Naukowej Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Surowców Skalnych (obecnie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz). Był i jest członkiem Rad Redakcyjnych kwartalników: Archives of Acoustics (od 2015 r. do chwili obecnej), Acta Mechanica et Automatica (w okresie od 2017 r.  do 2019 r.), Mechanics (w okresie od 2009 r. do 2011 r.) oraz Kolegium Redakcyjnego serii Wydawniczej Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.