prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – Życiorys naukowy


  • w 1978 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskał stopień doktora nauk technicznych i został mianowany na stanowisko adiunkta,
  • w 1990 r. – Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Górniczego AGH,
  • w 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora AGH,
  • Odbył krótkoterminowe zagraniczne staże naukowe w Niemczech, Skandynawii, Rosji, Słowacji, Ch.R.L, Węgrzech, a także wielomiesięczne staże przemysłowe w polskich kopalniach.