prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz

Zakład Inżynierii Środowiska i Górnictwa


Zajmował się zagadnieniami techniki podziemnej eksploatacji złóż, zagospodarowaniem odpadów, oddziaływaniem górnictwa na środowisko, a w szczególności zagadnieniami wypełniania zrobów, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, likwidacją kopalń, podziemnym składowanie odpadów niebezpiecznych. Od 2001 r. jest zatrudniony w w Instytucue Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, obecnie – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Przewodniczący i członek Komisji Wyborczej, członek Komisji Statutowej