prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – Najważniejsze publikacje


 • Jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji (w tym ponad 10 podręczników i monografii), kilkuset opracowań naukowych dla przemysłu i administracji.

 Publikacje

 • Alicja ULIASZ-BOCHEŃCZYK, Eugeniusz MOKRZYCKI, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Radosław POMYKAŁA, 2009 – Carbon dioxide utilization within ash-water suspensions deposited in underground coal mines. Carbon dioxide sequestration in geological media – State of the science/ eds.: M. Grobe, J. C. Pashin, R. L. Dodge. AAPG, 2009. s. 655–663.
 • Andrzej ŁĘDZKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA, Barbara TORA, Maciej MAZURKIEWICZ, Ryszard STACHURA, Zygmunt WCISŁO, Arkadiusz KLIMCZYK, Mikołaj BERNASOWSK, 2012 ¬– Metoda utylizacji odpadów metalurgicznych. Rocznik Ochrona Środowiska t. 14, s. 772–789.
 • Radosław POMYKAŁA, Maciej MAZURKIEWICZ, 2015 – Properties of coal gasification wastes essential to determining their impact on the environment. Polish Journal of Environmental Studies vol. 24 no. 5, s. 2147–2155.
 • Maciej MAZURKIEWICZ, Edward POPIOŁEK, Zygmunt NIEDOJADŁO, Paweł SOPATA, Tomasz STOCH, 2015 – Some aspects of using goafs for locating post-flotation waste in LGOM mines. Archives of Mining Sciences vol. 60 no. 4, s. 941–954.
 • Maciej MAZURKIEWICZ, Stanisław WASILEWSKI, 2016  – Rules of monitoring and combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined with caving in hard coal mines. 24th World Mining Congress proceedings: mining in a world of innovation: October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. Rio de Janeiro: IBRAM, s. 90–101.

Monografie i książki

 • Maciej MAZURKIEWICZ, 1990 – Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty Naukowe AGH nr 152, Kraków. (Monografia habilitacyjna)
 • Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Antoni TAJDUŚ, 1997 – Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Z serii: Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 • Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, Katarzyna POBORSKA MŁYNARSKA, 2003 – Sozotechniczne warunki  podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych. Z serii: Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków.
 • Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROESKI, 2004 – Problemy likwidacji kopalń podziemnych. Wyd. AGH, Kraków.
 • Wacław DZIURZYŃSKI, Maciej MAZURKIEWICZ, Zbigniew PIOTROWSKI, 2010 Model bezpiecznej eksploatacji górniczej w warunkach kumulacji i koincydencji zagrożeń wentylacyjnych, metanowych i pożarowych : praca zbiorowa pod red. Wacława Dziurzyńskiego. Kraków: Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk.
 • Maciej MAZURKIEWICZ, 2019 – Najstarszy zawód świata, szkic dziejów techniki i technologii górniczej. Wyd. AGH, Kraków.