prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz – Doświadczenie pozauczelniane


  • od 2004 r. jest profesorem zwyczajnym. W AGH przez sześć kadencji był członkiem senatu, przez 4 kadencje przewodniczącym senackiej komisji ds. kadrowych. Pełnił funkcje kierownika katedry i prodziekana,
  • w okresie od 2004 r. do 2018 r. był delegatem rektora AGH do Senatu PWSZ w Krośnie,
  • w 2017 r. przeszedł w AGH na emeryturę,
  • przez dwie kadencje, z wyboru, był członkiem Komitetu Badań Naukowych, członkiem dwóch Rad Naukowych jednostek naukowych, członkiem trzech Komitetów (Górnictwa, Inżynierii Środowiska, Gospodarki Złożem) Polskiej Akademii Nauk, członkiem rad nadzorczych,
  • członek Akademii Inżynierskiej w Polsce,
  • brał udział w 4 projektach indywidualnych (w 2 kierownik i w 2 realizator), w dwóch projektach zamawianych (realizator), w 4 celowych i jednym rozwojowym (kierownik). Był kierownikiem dwu grantów promotorskich.